de leukste manier om te praten over de toekomst van je straat wijk stad

wij ontwerpen serious games voor participatietrajecten

participatie die energie geeft

De manier waarop we het gesprek voeren met bewoners en andere stakeholders is bepalend voor de kwaliteit van het gesprek. Met serious games maken we participatie leuk en energiek door spelenderwijs mensen met elkaar te verbinden. 

 

waarom serious games?

samen leren

Onze leefomgeving is complex. Als bewoner kom je voor dilemma's te staan en worden complexe relaties zichtbaar en begrijpelijk gemaakt.

samenwerken

Aan de stad werk je nooit alleen. Als stakeholder krijg je met verschillende personen en belangen te maken. Alleen door samen te werken kom je verder.

samen plezier

Samen een spel spelen verbindt. Als spelers kun je elkaar in de ogen aankijken, elkaar beter leren kennen en het belangrijkste: samen lachen.

wat kun je ermee?

Een serious game is nooit een doel op zichzelf, maar een instrument tot een goed en leuk gesprek. Een game is onderdeel van een groter (participatie)proces. Coöperatieve spellen zijn een sociale activiteit waarbij samenwerken en vertrouwen voorop staat.

Zo kun je bijvoorbeeld spelers bewust maken van de mobiliteitsopgaven die op ons af komen. Laat spelers kiezen op welke modaliteit ze in willen zetten, en laat zien welke meekoppelkansen je kunt benutten. 

wat levert het op?

Samen een spel spelen verbindt mensen met elkaar. Naast dat het mensen dichterbij elkaar brengt, ontstaat er vertrouwen. Met ruimtelijke serious games kunnen we de brug slaan tussen expert en bewoners door spelenderwijs het gesprek aan te gaan over complexe onderwerpen.

Maak bijvoorbeeld samen met andere spelers een ruimtelijk scenario voor je wijk of stad. Het gaat niet enkel om woningen proppen, maar verdichting als middel om kwaliteit toe te voegen.

Benieuwd naar wat de leukste manier van participeren voor jouw project kan betekenen?